Jednym z dostępnych na rynku bezpieczników elektrycznych są bezpieczniki termiczne. Działanie tego rodzaju zabezpieczenia polega na rozłączeniu obwodu nie pod wpływem prądu, który przez niego płynie, tylko na skutek wzrostu temperatury. Bezpiecznik termiczny stosowany jest aby ochronić obwód przed uszkodzeniem, które nastąpić może pod wpływem wysokiej temperatury.