Ogranicznik przepięć pełni bardzo ważną rolę. Może on bowiem pomóc zminimalizować potencjalne zagrożenie zewnętrzne i ochrania sieć elektromagnetyczną przed zjawiskami atmosferycznymi.

Sieć elektromagnetyczna to zbiór, na który składają się linie elektromagnetyczne będące nośnikiem prądu. W skład sieci wchodzą również transformatory oraz urządzenia rozdzielcze. Sieć kończy się na drodze transportu energii elektrycznej, między ogniwem, które uznawane jest za źródło, a odbiorcą końcowym. Ogranicznik stosowany jest w celu odprowadzenie wzmożonej fali napięcia do ziemi.

Jak wybrać ogranicznik przepięć?

Decydując się na zakup ogranicznika warto uwzględnić kilka ważnych czynników. Powinniśmy zwrócić wagę na parametry, czyli maksymalne napięcie sieci, temperaturę, wilgotność powietrza, czas wystąpienia doziemnego zwarcia, a także pozycję po-instalacyjną.

Oczywiście istnieją także inne czynniki, które w zależności od potrzeb mogą nas interesować – tutaj wymienione zostało kilka głównych czynników. Dobrym wyborem są takie ograniczniki jak ogranicznik przepięć 1P EL C oraz B+C, ochronnik przepięć 3P C, ochronnik przepięć 3P B+C.