Dobrze wiedzieć jakie sprzęty elektryczna znaleźć można w swoim domu. Jednym z nich jest rozdzielnica elektryczna, jest to element sieci elektrycznej, który zawiera urządzenia, a także podzespoły. Służą one do łączenia oraz przerywania rozdziału obwodów elektrycznych oraz ich kombinacji. Są to także urządzenia sterownicze, ochronne, pomiarowe oraz regulacyjne.

Rozdzielnice niskiego napięcia możemy sklasyfikować ze względu na konstrukcję. Wyróżniamy rozdzielnice tablicowe, skrzynkowe i szafowe. Rozdzielnice tablicowe stosowane są zwykle w budynkach nieprzemysłowych czyli budynkach mieszkalnych, szkołach czy sklepach. Rozdzielnice skrzynkowe wykorzystują większe prądy, Ich zaletą są niewielkie wymiary, łatwy montaż, odporność na czynniki zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne. Możemy stosować je w pomieszczeniach zamkniętych. Rozdzielnice szafowe wykorzystują największe prądy. Rozdzielnice szafowe dzielą się na jedno-przedziałowe oraz wielo-przedziałowe.

Rozdzielnice możemy sklasyfikować także w zależności od ich funkcji elektroenergetycznej sieci. Wyróżniamy rozdzielnice oddziałowe główne oraz pod-rozdzielnice. Następnie są to rozdzielnice manewrowo-stycznikowe czyli szafy stycznikowo-rozdzielcze. Kolejne to rozdzielnice siłowe. A do ostatnich należą rozdzielnice oświetlenia. Istnieje także więcej klasyfikacji rozdzielnic, powyżej przedstawione zostały ich główne klasyfikacje. Warto zapoznać się szerzej z tym tematem i dowiedzieć trochę więcej na temat rozdzielnic, szczególnie jeśli nie korzystamy z pomocy i opinii specjalisty w sprawach elektryki w domu.