Wszyscy spotykamy się z bezpiecznikami na co dzień, ale czy znamy ich zastosowanie i działanie? Z pewnością nie, dlatego poniżej przedstawiamy klasyfikację ze względu na rodzaje zabezpieczeń występujących w sieciach elektrycznych oraz zastosowanie bezpieczników.