bezpieczniki elektryczne, obwody rozdzielczeWszyscy spotykamy się z bezpiecznikami na co dzień, ale czy znamy ich zastosowanie i działanie? Z pewnością nie, dlatego poniżej przedstawiamy klasyfikację ze względu na rodzaje zabezpieczeń występujących w sieciach elektrycznych oraz zastosowanie bezpieczników.

Na wstępie i dla przypomnienia należy wspomnieć, że bezpieczniki elektryczne są to elementy, które chronią obwody elektryczne, urządzenia w nich występujące, a także osoby, które je obsługują przed skutkami wynikającymi z nieprawidłowego działania urządzeń lub sieci.

Zabezpieczenia w sieciach elektrycznych:

  • Przeciążeniowe – w momencie, kiedy w przewodzie przekroczone zostanie określone natężenie prądu, przerywany jest obwód elektryczny.
  • Przeciw asymetrii – urządzenia chronione są przed zanikiem fazy z prądu trójfazowego.
  • Przeciwprzepięciowe – urządzenia chronione są przed przepięciami, które występują w sieci.
  • Przeciwporażeniowe – obsługa urządzeń chroniona jest przed porażeniem prądem elektrycznym.

Podstawowe zastosowania bezpieczników:

  • Zabezpieczają obwody rozdzielcze – bezpieczniki z klasy gL-gG, które mogą wyłączyć wszelkie rodzaje przeciążeń (dostosowane, aby zabezpieczać kable i przewody).
  • Zabezpieczają silniki – bezpieczniki z klasy aM zabezpieczają silniki elektryczne. Nie są w stanie wyłączyć małego przeciążenia, dlatego muszą być łączone szeregowo z przekaźnikiem. Dają bardzo dobre zabezpieczenie przez zwarciami przy wysokich wartościach znamionowych.
  • Zabezpieczają półprzewodniki – bezpieczniki z klasy aR i gR zabezpieczają elementy półprzewodnikowe między innymi diody, tyrystory i triaki. Bardzo szybko działają.